AXA23_Governanza

Educació i Difusió

L’Aliança per l’Aigua desenvolupa projectes i activitats d’educació ambiental i difusió per promoure més coneixement i sensibilització del cicle de l’aigua a la població local i turista. Per això impulsa activitats d’educació ambiental als centres educatius d’Eivissa i Formentera mitjançant el desenvolupament del programa d’educació ambiental “L’aigua a l’escola” així com els projectes “Ni una gota a la mar” i Educanatura. D’altra banda, realitza anualment la campanya de sensibilització Enjoy the Island, Save water amb l’objectiu de promoure l’estalvi d’aigua a la població turista. A més, organitza jornades per a la difusió de bones pràctiques de l’aigua i promoure un coneixement més gran dels ecosistemes aquàtics de les illes.

Projectes