AXA23_Governanza

Governança

L’Aliança per l’Aigua promou projectes i activitats de governança de l’aigua orientades a millorar la regulació, la planificació, la participació i la cooperació institucional. En aquest sentit acompanya els ajuntaments a la redacció d’ordenances de l’aigua així com a l’elaboració de plans municipals de gestió sostenible de l’aigua. A més, desenvolupa grups i taules de treball on hi participen administració, empreses i associacions per debatre i crear consensos sobre les prioritats de la gestió de l’aigua a l’illa d’Eivissa. En particular, l’Aliança ha impulsat el Pacte per l’Aigua com a espai de participació i cooperació institucional per definir i donar seguiment a les mesures prioritàries adreçades a accelerar la millora de la gestió de l’aigua a Eivissa i Formentera.

Projectes