AXA23_Investigacion

Investigació

L’Aliança per l’Aigua realitza informes i estudis amb l’objectiu de tenir més coneixement de l’estat actual de la gestió de l’aigua a Eivissa i Formentera. En aquest sentit, l’Aliança publica anualment el seu informe Indicadors de l’aigua on es recopila i analitza la informació disponible sobre l’estat qualitatiu i quantitatiu de les masses d’aigua, així com el funcionament dels serveis d’abastament i sanejament a Eivissa i Formentera . A més, l’Aliança desenvolupa estudis específics per aprofundir en el coneixement dels àmbits prioritaris de gestió de l’aigua a les illes. A més, col·labora amb altres entitats locals, regionals i nacionals en activitats conjuntes o dintercanvi dinformació.

Projectes