El passat 10 de març l’Aliança per l’Aigua va col·laborar amb l’IES Algarb per al projecte d’Erasmus + Young Europeans Think & Act. L’institut IES Algarb va organitzar diferents activitats divulgatives sobre el cicle integral de l’aigua i vam tenir el plaer de col·laborar mitjançant una xerrada al centre per part de Vicente Medina i visites a centre Casita Verde.

La xerrada a l’institut es va centrar en el cicle integral de l’aigua i les diferents interaccions tant amb els sòls com amb les masses d’aigua subterrànies. A més es va abordar la problemàtica de l’aigua en els països amb menys recursos hídrics.

A més, els alumnes van realitzar una visita al centre Casita Verde, el qual és un exemple d’habitatge amb gestió eficient de l’aigua i aprofitament aquesta; des dels sistemes de captació superficials fins a la seva reutilització, aprofitant aquest preciós recurs en el seu màxim exponent.

Comparteix