L’objectiu últim és assolir la recuperació de les poblacions d’aquest amfibi endèmic a l’illa d’Eivissa desaparegut des dels 90.

L’Aliança per l’Aigua, conjuntament amb la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears, impulsa un estudi per l’elaboració d’un mapa de zones humides potencials per a la reintroducció del calàpet (Bufotes balearicus) a l’illa d’Eivissa. Aquesta espècie d’amfibi endèmic de les Illes Balears es troba en un estat desconegut de conservació a l’illa com a conseqüència de la pèrdua d’hàbitats aquàtics necessaris per a la seva reproducció i supervivència. Aquest futur mapa tindrà en compte zones humides naturals com basses temporals i petites basses associades a torrents, així com zones humides artificials com safareigs, abeuradors, sèquies i basses de reg.

La desaparició del calàpet és una de les principals senyals ambientals de la desaparició de zones humides d’aigua dolça de l’illa. En aquest sentit, cal recordar que Eivissa ha patit una situació freqüent de prealerta per sequera hídrica, per la manca de pluges i la sobreexplotació dels aqüífers. Tot plegat juntament amb altres impactes antròpics ha ocasionat la reducció del número de zones humides d’aigua dolça així com la manca d’aigua als torrents.

En aquest sentit, el calàpet és una espècie abundant a Mallorca i Menorca, i es troba també a Còrsega, Sardenya i a tota la península d’Itàlia. Malauradament, es troba en un estat “desconegut” a Eivissa des dels anys 90. Tot i així, el calàpet es considerava freqüent en els anys 60, però ja fa més de tres dècades que és difícil de trobar. De fet, pràcticament no n’hi ha registres documentats de la seva presència i es troba en perill d’extinció.

Amb l’objectiu de donar una resposta a aquesta problemàtica, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural promou el Pla Boscà per a la recuperació, conservació i manteniment d’amfibis i rèptils. Aquest pla inclou l’acció de revisió i actualització del catàleg de localitats potencials, on s’emmarca aquest estudi de zones humides potencials per la reintroducció del calàpet. Es preveu que l’estudi es realitzi durant aquest any 2024 i els resultats serviran de base per dur a terme una acció pilot de reintroducció del calàpet a l’illa d’Eivissa durant l’any 2025.

Comparteix