L’Aliança per l’Aigua ha demanat aquesta setmana als ajuntaments sobre l’estat d’elaboració dels plans de clavegueram d’obligatori compliment des de juliol de 2023. En aquest sentit, els municipis de més de 10.000 habitants tenen l’obligació d’iniciar els ara anomenats plans integrals de gestió dels sistemes de sanejament en un terme de 6 mesos des de l’aprovació de la llei mitjançant la remissió al Govern de les Illes Balears d’un inventari de les infraestructures, instal·lacions i els punts d’abocament que són objecte del pla per a cada municipi.

L’Aliança per l’Aigua alerta que l’actual manca de renovació i control del clavegueram municipal provoca la pèrdua de la qualitat de les aigües de bany i litorals amb el perjudici a la salut pública i de les activitats turístiques. En aquest sentit destaquen que la pèrdua de la qualitat de les aigües de bany que pateixen les platges de l’illa d’Eivissa així com els recents abocaments d’aigües fecals produïts al port d’Eivissa es podrien reduir amb la implementació dels plans integrals de gestió de sanejament.

A més, l’Aliança per l’Aigua denuncia que el mal estat de les canonades del clavegueram del municipis de l’illa provoca per una banda la contaminació fecal del sòls i les aigües costaneres i per altra banda la entrada d’aigua marina al clavegueram, impossibilitant la reutilització de les aigües depurades per l’excés de sal de les aigües que reben les depuradores.

En aquest sentit, els plans de clavegueram donen resposta a aquestes problemàtiques. Així, aquests plans tenen com objectiu executar mesures preventives per la retenció natural i recollida de les aigües pluvials per reduir l’abocament d’aigües mixtes d’aigües pluvials i fecals en períodes de pluja. Així mateix, els plans de clavegueram preveuen mesures d’operació, inspecció, manteniment i renovació de les infraestructures, així com un sistema de monitorització i control dels abocaments.

L’Aliança per l’Aigua recorda que tots els partits polítics varen signar el Pacte per l’Aigua el passat 2023 on s’inclou l’elaboració i implementació de plans de clavegueram. Així mateix, el passat març es va constituir la mesa del Pacte insular de l’Aigua i es va acordar la prioritat d’iniciar la redacció dels plans de clavegueram com mesura prioritària per aquest any 2024 juntament amb l’elaboració de les ordenances d’estalvi i engegar la bassa d’aigua regenerada de Sa Rota.

Comparteix