Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA) en col·laboració amb l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera van realitzar una jornada de portes obertes en les dessaladores i depuradores gestionades per aquesta institució.

L’objectiu va ser que els estudiants i públic interessat realitzessin un recorregut per les instal·lacions, per a conèixer els processos que es realitzen en aquestes infraestructures del cicle integral de l’aigua, així com la importància de fer un ús adequat i racional d’aquest recurs.

Com a resultat de la difusió de la Jornada de Portes Obertes en les dessaladores i depuradores d’Eivissa i les posteriors visites a realitzar-se en el transcurs del Cicle Escolar 2021-2022, tenim que el 22 de març, durant la Jornada de Portes obertes van participar 60 estudiants del CEIP URGELL en la IDAM d’Eivissa i 10 persones més, entre tècnics de la APNEEF, usuaris de APFEM i veïns en la IDAM-EDAR de Santa Eulalia.

Comparteix