El 31 de maig del 2023, la presidenta de l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera María Angels Mari, va participar com a ponent en la taula d’experiències: “Gestió sostenible del recurs hídric” de la Jornada “L’impacte del canvi climàtic en l’ús de l’aigua un repte actual en el sector turístic” organitzada pel Laboratori d’Innovació i Intel·ligència Turística del Departament de Consultoria Tecnològica de Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

La jornada va posar sobre la taula la necessitat d’involucrar al sector turístic en la gestió de l’aigua en l’actualitat que vivim avui dia, on el fenomen del va canviar climàtic ens farà sortejar amb més freqüències i accentuarà els fenòmens de sequera hídrica i meteorològica, que al seu torn porta amb si la disminució de la disponibilitat de l’aigua superficial i subterrània.

Des de l’Aliança, es va aprofitar la jornada per a compartir l’experiència de la creació de la nostra Plataforma dedicada a promoure una gestió sostenible de l’aigua i a tancar el cicle integral de l’aigua, per a això es va exposar d’on partim en la seva creació en 2016 i quals són el reptes actuals 7 anys, després de la creació de l’Aliança, que s’ha distingit per la transversalitat del seu funcionament, que des de l’inici a involucrat, al sector públic, privat i societat civil.

Per a veure la ponència de l’Aliança, entrar al minut 22 de vídeo compartit en aquesta entrada.

Comparteix