axa-pacte
L’illa d’Eivissa destaca per la seva riquesa natural i ser una destinació turística de rellevància internacional. En aquest sentit, la gestió sostenible dels recursos hídrics és essencial per garantir el bon estat dels ecosistemes aquàtics, el benestar de la ciutadania i la prosperitat econòmica de l’illa. Per això, és necessari accelerar la consecució de mesures dirigides a la millora del cicle de l’aigua per tant de garantir la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de l’illa d’Eivissa.

L’illa d’Eivissa destaca per la seva riquesa natural i ser una destinació turística de rellevància internacional. En aquest sentit, la gestió sostenible dels recursos hídrics és essencial per garantir el bon estat dels ecosistemes aquàtics, el benestar de la ciutadania i la prosperitat econòmica de l’illa. Per això, és necessari accelerar la consecució de mesures dirigides a la millora del cicle de l’aigua per tant de garantir la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de l’illa d’Eivissa.

En aquest sentit el Pacte per l’Aigua de l’illa d’Eivissa són 20 mesures bàsiques per desenvolupar conjuntament entre totes les institucions i organismes públics responsables, empreses, associacions i ciutadans. Els objectius del Pacte són garantir un proveïment de qualitat i prevenir els riscos de sequera, garantir una depuració adequada de les aigües residuals, promoure la reutilització d’aigua depurada per a usos agrícoles, urbans i ambientals, així com millorar l’estat ecològic d’aqüífers, zones humides, torrents i el riu Santa Eulària.

Per tot això, les institucions públiques, empreses i associacions adherides a aquest Pacte es comprometen a col·laborar i treballar en la consecució de les mesures proposades en el marc de les seves responsabilitats sota els principis de transparència, participació ciutadana i cooperació institucional.

Recursos

Pacte per l’aigua 2023

Pacte per l’aigua Eivissa 2022

Pacte per l’aigua Formentera 2019

Pacte per l’aigua Eivissa 2019

Comparteix