AlianzaAguaWeb2024-clip.jpg
L’objectiu del projecte de Plans de Gestió Sostenible de l’Aigua i de la Sequera és l’elaboració d’aquests instruments de planificació per als municipis de les illes. Des de l’Aliança per l’Aigua s’ha donat suport a Eivissa, Santa Eulària, Sant Antoni i Sant Josep per elaborar-los.

El Pla hidrològic de les Illes Balears estableix que tots els ajuntaments han de redactar Plans de gestió sostenible de l’aigua amb l’objectiu de definir un conjunt d’actuacions d’àmbit municipal per reduir la demanda d’aigua i millorar l’eficiència a les xarxes d’abastiment i sanejament, evitant el deteriorament dels recursos hídrics.

A més, el Pla especial d’actuacions en situació d’alerta i eventual sequera de les Illes Balears estableix que els municipis de més de 20.000 habitants han de tenir un pla d’emergència de sequera. Aquest pla ha d’incloure les regles i mesures amb l’objectiu de mitigar les situacions de sequera i, en general, la reducció de consums en funció dels escenaris de sequera.

Actualment, l’Ajuntament d’Eivissa ja té aprovat el Pla per part de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears. Per la seva banda, els ajuntaments de Santa Eulària, Sant Antoni i Sant Josep estan en fase d’aprovació per part de l’administració hidràulica autonòmica.

Recursos

2019 Plan gestión sostenible agua del municipio de Ibiza

Entitats col·laboradores

Comparteix