Durant el cicle escolar 2022-2023, es va posar en marxa el Projecte pilot «L’aigua a l’Escola», la fi de la qual és establir les bases per a convertir a l’educació ambiental en una assignatura bàsica, on els estudiants obtinguin les eines suficients perquè en un futur siguin ciutadans capaços de bregar amb les problemàtiques mediambientals actuals.

El projecte es duc a terme en un centre públic d’educació primària de cada ajuntament d’Eivissa, gràcies al suport dels tutors i directius dels centres escolars que van creure en la importància del Projecte i al finançament del Fons de Sostenibilitat del Six Senses, la qual es va atorgar a l’Aliança mitjançant un concurs va llançar en 2021.

El projecte-programa educatiu «L’aigua a l’Escola» es va realitzar en tres fases, en la primera, els estudiants es van tornar experts en la gestió de l’aigua a Eivissa, en la segona fase van aprendre sobre la labor d’altres associacions dedicades a la conservació ambiental d’Eivissa, les quals formen part de la web «Educa Natura Eivissa i Formentera», com la gestió forestal, la preservació de les varietats locals o la restauració d’aiguamolls. L’última fase del Projecte, va consistir en la realització d’una ecoauditoría i campanya d’estalvi d’aigua dins dels centres educatius, mitjançant la qual va ser possible involucrar a un total de 1.353 estudiants.

Des de l’Aliança, ens sentim agraïts d’haver pogut dur a terme aquest Projecte i d’haver aconseguit realitzar totes les activitats plantejades a l’inici del curs escolar.

Comparteix