Aquest dimecres s’han reunit tècnics de l’Aliança amb els responsables municipals per a debatre i revisar la nova ordenança d’estalvi i reutilització d’aigua dels tres municipis.

Aquest dimecres es van reunir tècnics de l’Aliança per l’Aigua amb els responsables municipals dels ajuntaments de Vila, Sant Antoni i Sant Joan per a debatre i revisar la nova ordenança municipal d’estalvi i reutilització de l’aigua. En aquest sentit, l’Aliança va rebre l’encàrrec per part dels tres ajuntaments a inicis del present any per a la redacció d’aquesta normativa i regular mesures per a reduir el consum de l’aigua i tancar el cicle de l’aigua en l’edificació, piscines, parcs, jardins i altres espais lliures dels municipis.
D’aquesta manera, es dona resposta al vigent Pla Hidrològic de les illes Balears que estableix l’obligació que els municipis disposin d’una ordenança d’estalvi de l’aigua abans del 2027. Així, l’ordenança regularà les diferents formes d’estalvi i eficiència en edificacions, instal·lacions industrials, piscines i espais lliures com a parcs, jardins i platges.
Entre les principals novetats destaca l’obligació de l’aprofitament d’aigües pluvials i aigües grises per al reg de jardins en noves edificacions i rehabilitacions integrals, així com en parcs i jardins. En aquest sentit, també serà obligatori, la reutilització de l’aigua de les contrarentades de piscines per a reduir la demanda d’aigua per a aquestes instal·lacions lúdiques. De la mateixa manera, la rentada de cotxes de lloguer haurà de realitzar-se mitjançant sistemes de reutilització d’aigua.
A més, amb aquesta ordenança es preveu enfortir el control als grans consumidors en establiments turístics i altres negocis que hauran d’implementar un pla de gestió sostenible de l’aigua i es realitzaran auditories externes periòdiques amb l’objectiu últim de promoure mesures de reducció del consum d’aigua. A més, hauran de sectoritzar i sensoritzar les seves xarxes de consum d’aigua per a reduir i optimitzar el consum d’aigua.
Està prevista la realització d’una jornada informativa durant el mes vinent de setembre on es convocaran als sectors interessats per a recollir propostes per a la millora de l’ordenança. Amb tot això, l’ordenança continuarà la seva tramitació per a la seva final aprovació a inicis de l’any 2025. D’aquesta manera, es podrà posar a aplicar aquesta ordenança el pròxim estiu, desenvolupant-se mesures de control, estalvi i reutilització de l’aigua en el període de major escassetat hídrica.
L’Aliança per l’Aigua recorda que l’illa sofreix una greu sobreexplotació dels aqüífers a causa de la prolongada situació de prealerta de sequera i la forta pressió humana estival. Aquesta greu situació d’escassetat hídrica fa necessari portar totes les mesures possibles de reducció del consum d’aigua per a assegurar el subministrament a tota la població i activitats econòmiques.

Comparteix