Imagen entrada indicadores
L’objectiu del projecte Ordenances d’estalvi i gestió eficient de l’aigua és desenvolupar una normativa municipal per regular el compliment de les mesures d’estalvi i reutilització de l’aigua de les entitats locals competents. Des de l’Aliança per l’Aigua s’està col·laborant actualment en l’elaboració d’aquestes ordenances en els municipis de Sant Antoni i Eivissa.

A través d’aquesta ordenança, es dota els ajuntaments dels sistemes de control i intervenció necessaris per gestionar de forma eficient els recursos hídrics i assegurar-ne la protecció. En aquest sentit, el text recull l’aposta per les noves tecnologies i les fonts alternatives per assolir els objectius.

En ella, s’hi regula també la incorporació i ús de sistemes d’estalvi i reutilització de l’aigua en els àmbits de l’edificació i de les activitats econòmiques, així com al equipaments i instal·lacions municipals. Amb tot, s’estableix, dins del marc de les normatives europea, nacional i autonòmica, tant l’estalvi i gestió eficient, com l’aprofitament de les fonts alternatives i la protecció de les xarxes d’abastiment i sanejament presents i futures. En particular, les ordenances regularan la implantació d’auditories i plans de gestió sostenible de l’aigua dels grans consumidors. Així mateix, s’establiran mesures d’estalvi i restricció en funció dels escenaris de sequera per garantir una dotació justa i equitativa per a tota la població i activitats econòmiques dels municipis.

Eivissa és una illa que es troba afectada per períodes de sequera recurrents, una situació agreujada pel canvi climàtic, amb el que es preveu que les sequeres augmentin en freqüència i gravetat. Amb el desenvolupament de les Ordenances es pretén establir mesures i estratègies necessàries per disminuir els efectes de les sequeres, adaptar-se a elles i permetre la recuperació de les masses d’aigua subterrànies.

Entitats col·laboradores

Comparteix